www.wschod.uni.wroc.pl: Wschodnioznawstwo
pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Walentego Baluka, Wrocław 2009  
pod red. Walentego Baluka, Zdzisława J. Winnickiego, Wrocław 2008
pod red. Zdzisława J. Winnickiego, Walentego Baluka i Grzegorza Tokarza, Wrocław 2007