www.wschod.uni.wroc.pl:
pracownicy naukowi > dr hab. Larysa Leszczenko > wizytówka

dr hab. prof. UWr Larysa Leszczenko

Funkcje

zastępca Dyrektora ISM ds. współpracy z zagranicą

Studia

1988 - 1993 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Żytomierzu (Ukraina), filologia rosyjska, dyplom mgr edukacji;
1993 - 1995 - WSP w Żytomierzu, filologia ukraińska, dyplom mgr edukacji;
1994 - 1995 - kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej, UMCS w Lublinie;
1995 - 1999 - studia doktoranckie, UMCS w Lublinie, dyplom doktora nauk humanistycznych, rozprawa doktorska nt. "Kwestia polska w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej przełomu XIX-XX wieku";
2001 (styczeń - czerwiec) - Szkoła Praw Człowieka / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie, świadectwo ukończenia kursu podyplomowego "Prawa i Wolności Człowieka"

Przebieg pracy

  • 1999 - wykłady monograficzne nt. "Ukraina między Wschodem a Zachodem" na studiach europeistycznych na UMCS w Lublinie i w Europejskim Studium Samorządowym w Instytucie Jana Pawła II w Lublinie;
  • od października 2000 roku zatrudniona na Uniwersytecie Wrocławskim w ISM, Zakład Badań nad Europą Wschodnią

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/14: 

Seminaria magisterskie

kierunek -Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne), II rok studiów uzupełniających magisterskich,

kierunek - Bezpieczeństwo międzynarodowe, I rok studiów magisterskich uzupełniających, (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wykłady monograficzne

Europejski system ochrony praw człowieka - wykład monograficzny

Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych

Warsztaty specjalizacyjne

specjalizacja wschodnia

Konwersatoria

Ochrona praw człowieka w państwach poradzieckich

Konflikty zbrojne na terenie poradzieckim

Opieka nad doktorantami

mgr Mateusz Dębowicz, zob.: http://www.wschod.uni.wroc.pl/index_pracownicy.php?dzial=10&kat=71

mgr Siergiej Misiecki, zob.: http://www.wschod.uni.wroc.pl/index_pracownicy.php?dzial=10&kat=58

 

Konsultacje
konsultacje art 27
Syllabusy
sylabus art 32