www.wschod.uni.wroc.pl:
> o Zakładzie > informacje ogólne

28 lutego 2010
Oferta dydaktyczna specjalności wschodniej

Przedmioty oferowane na specjalności „studia wschodnie” na studiach licencjackich stosunków międzynarodowych (dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/13):

Semestr V

1) Upadek Związku Radzieckiego i jego konsekwencje dla stosunków międzynarodowych – 16h wykład, 30h ćwiczeń stacjonarne / 16h wykład, 16h ćwiczenia niestacjonarne – 5 pkt ECTS

2) Europa Środkowa i Bałkany w stosunkach międzynarodowych – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 pkt ECTS

3) Przemiany polityczno-społeczne w Rosji, na Ukrainie i Białorusi – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne  – 3 ECTS

4) Problemy energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne  – 3 ECTS

Semestr VI

1) Państwa Bliskiego i Środkowego Wschodu w stosunkach międzynarodowych – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS

2) Państwa Dalekiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS

3) Laboratorium licencjackie – 30h laboratorium stacjonarne / 16h laboratorium niestacjonarne – 3 ECTS

 

Przedmioty oferowane na specjalności „studia wschodnie” na studiach uzupełniających magisterskich (dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/13):

Semestr I

1) Narody i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS

2) Polska polityka wschodnia – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS

Semestr II

1) Systemy polityczne państw postradzieckich – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS

2) Ruchy separatystyczne i ugrupowania terrorystyczne we współczesnej Azji – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 4 ECTS

Semestr III

1) Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw postradzieckich – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 5 ECTS

2) Chiny i Indie w stosunkach międzynarodowych – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 5 ECTS

Semestr IV

1) Relacje międzycywilizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 4 ECTS

2) Ochrona praw człowieka w państwach postradzieckich – 30h konwersatorium stacjonarne / 16h konwersatorium niestacjonarne – 3 ECTS